Hugo Symons is een man van veel facetten. Hij speelde toneel, was sportjournalist voor VRT en ten tijde van HT&D op VTM wist hij uit menig vaatje moppen te tappen. Maar Hugo is vooral een cabaretier in hart en nieren.

In zijn programma's wandelt Hugo Symons door zijn leven. De liedjes zijn een fluwelen draad door de voorstelling. Eigen en andere nummers, met ook een paar persiflages.

Geen hoogdravende of zwaar intellectuele conferences, maar een gezellig programma op toon en ritme die doen denken aan zijn grote voorbeeld: Toon Hermans.